"No deixeu que cap nen es vagi a casa trist per no haver parlat amb ell i haver solucionat el problema."

Santa Joaquima de Vedruna

 • img03
 • img04
 • img01
 • img02
 • img05

Batxibac

Doble titulació BATXILLERAT I BACCALAURÉAT


franca mapaEl programa Batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, entre ells l'Escola Vedruna Gràcia, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest, cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès i per tant obtindrà la doble titulació de batxillerat simultàniament (l’espanyola i la francesa).

Per a l'accés als centres que imparteixin un currículum mixt que possibilita l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, els alumnes han d'acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Al nostre centre aquesta acreditació pot ser:

 • Mitjançant titulació oficial B1,
 • Justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola Europea, etc.),
 • Expedient acadèmic on consti que l’alumne/a ha cursat i superat el francès com a primera o segona llengua estrangera des de 1r d’ESO, o amb la superació d’una prova de nivell que es realitzarà al nostre centre.

Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s'han de formalitzar mitjançant l'imprès disponible i d'acord amb el calendari oficial. L'admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s'efectua per ordre de qualificació mitjana a l’Educació Secundària Obligatòria. 

banner3

 
  • Localització

   C/ Gran De Gràcia, 236
   08012 Barcelona

   Tel. 93 218 86 54